การคืนสินค้า (Return)
 • หากสินค้ามีปัญหา และแกะกล่องแล้ว ทางโมรินากะจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า.
 • รับคืนสินค้าภายใน 15 วัน หากเกินจะไม่รับ
 • รับคืนสินค้าเฉพาะสภาพแพ็คเก็จยุบ, สกปรก, เสียหายเป็นต้น
 • หลังจากได้รับสินค้า จะดำเนินการตรวจสินค้าภายใน 2 วัน หลังจากสินค้าผ่านเงื่อนไขแล้ว จะคืนเงินให้การคืนเงิน (Refund)
 • กรณีชำระสินค้าปลายทาง(COD) จะคืนเงินลูกค้าผ่านทางเคาเตอร์ธนาคารภายใน 15 วันทำการ
 • กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงินของแต่ละธนาคารการแลกเปลี่ยนสินค้า (Exchange)
 • รับแลกเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน หากเกินจะไม่รับ
 • รับแลกเปลี่ยนสินค้าเฉพาะสภาพแพ็คเก็จยุบ, สกปรก, เสียหายเป็นต้น
 • หลังจากได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบภายใน 2 วัน และแลกเปลี่ยนสินค้ากลับ
 • หากสินค้ามีปัญหา และแกะกล่องแล้ว ทางโมรินากะจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนสินค้าการยกเลิก (Cancel)
 • กรณีดำเนินการยกเลิก สามารถทำการยกเลิกได้ทางโทรศัพท์ก่อนชำระค่าสินค้า แต่ในกรณีจัดส่งสินค้าแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการยกเลิกได้